فضولی فرهنگی 2

به نام تک نوازنده ی گیتار عشق
سلام عزیزم زهرا جان من تو را از ته قبلم دوستت دارم و بدان که اصلاً دروغ نمی گم
امیدوارم به جاهای بالایی برسی
خدایا آنکه در تنهاترین تنهایی ام تنهای تنهایم گذاشت
در تنهاترین تنهایی اش تنهای تنهایش بگذار
I Love
دوستدار همیشگی تو