تقلید

در زندگی از هیچ‌کس تقلید مکن، حتا از خودت!

Advertisements

آینده

دانشمندا می‌گن حدود ۵۰-۶۰ سال دیگه هر آدمی می‌تونه قیافه‌ی خودشو انتخاب کنه و به هر شکلی می‌خواد در بیاره.
می ترسم ۵۰-۶۰ سال دیگه همه شهرو گند بگیره، چون همه رفتن مدل و هنرپیشه شدن و هیچ‌کس رفتگر نیست.

ابهام

یکی از ابهامات زندگی‌ام این است که، در آن روز ِ به‌خصوص، با چه حسی و چه شکلی، محمد هسته‌ی خرماهایی که می‌خورد را توی کاسه‌ی پسرعمویش علی می‌گذاشت؟!

مورد عجیب ۹۰ امشب

بر همگان واضح و مبرهن است که منظور از اشاره‌ی کوچک امشب عادل به رسانه‌های خارجی، محکوم‌کردنِ گزارش شبکه‌ی بی‌بی‌سیِ فارسی در روز دوشنبه‌ی هفته‌ی پیش راجع به برنامه‌ی ۹۰ و کمپین ۵ میلیون اس‌ام‌اس بود.

و آگاهان خوب می‌دانند که عادل هنگام این اشاره‌ی کوچک، کاغذی که دستش بود را از سمت راست میز برداشت و در سمت چپ میز قرار داد.