وقتی که بارون میاد

وقتی که بارون میاد دلم می‌گیره
انگار یه سکوت سرد تو دل می‌میره
وقتی که بارون میاد شب ناتمومه
دل من تو فکر یک غصّهٔ پیره

تابستان ۱۳۸۲