يوم‌الله

راجع به اينكه چه روزي، روز خداست و چه روزي نيست، خودِ خدا نظر مي‌ده يا نه؟
اگه نه، پس اينا چجوري فهميدن 12 فروردين يوم‌الله است و مثلاً 13 فروردين نيست؟!

مربوط: وحدهُ لا شریک له