بیست

معلم: کدومتون می‌تونه فرقِ «پخش و پلا» رو با «پرت و پلا» بگه تا همین الآن نمره‌ی ترمش رو بیست بذارم؟