مورد عجیب ۹۰ امشب

بر همگان واضح و مبرهن است که منظور از اشاره‌ی کوچک امشب عادل به رسانه‌های خارجی، محکوم‌کردنِ گزارش شبکه‌ی بی‌بی‌سیِ فارسی در روز دوشنبه‌ی هفته‌ی پیش راجع به برنامه‌ی ۹۰ و کمپین ۵ میلیون اس‌ام‌اس بود.

و آگاهان خوب می‌دانند که عادل هنگام این اشاره‌ی کوچک، کاغذی که دستش بود را از سمت راست میز برداشت و در سمت چپ میز قرار داد.

Advertisements

تماشاگران

تماشاگرهایی که وقتی خودشون رو تو تلویزیونِ ورزشگاه می‌بینند، دست تکون می‌دن…
متأسفانه دوربین، هیچ‌وقت نمی‌تونه ضایع‌شدن‌شون از کات‌خوردنِ تصویر به تصویر بازیکن‌ها رو به ثبت برسونه.