روش همدردی

بهترین راه برای مقابله با کسانی که نگاه‌تان می‌کنند، استفاده از روش همدردی است. بله. همدردی. شما هم آن‌ها را درک کنید و به‌شان ثابت کنید که شما هم از فواید نگاه‌کردن به دیگران آگاه هستید و از پیچ‌و‌خم‌های آن مطلع. [حذف فعل به قرینه‌ی لفظی(×)]

پرروترین انسان‌ها در این لحظه، روی‌شان کم می‌شود و فکر می‌کنند شما بسان آینه‌ای هستید که هر کاری دیگران می‌کنند، شما هم می‌کنید. پس سرشان را می‌اندازند پایین تا شما هم سرتان را بیندازید پایین تا از شرّ این نگاه سنگین شما راحت شوند! (نگفتم؟! حالا می‌گم. نگاه‌تان باید سنگین هم باشد. خیلی سنگین…)

این روش، هم به نفع شماست، هم به نفع طرف‌تان و هم به نفع مردم، مسئولین، دولت، مملکت، جامعه، دوست، وطن، ناموس و… .

× آخیش! راحت شدم… مدت‌ها بود منتظر بهانه‌ای برای استفاده از این ترکیب بودم که خوشبختانه آرزو‌به‌دل نماندم!

Advertisements

کمپوت

وقتی مریض می‌شوم، هیچ روش درمانی‌ای را قبول ندارم، جز کمپوت‌درمانی را.