جهان سوم

جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه‌اش خراب می‌شود، و هر کس که بخواهد خانه‌اش آباد باشد، باید در تخریب مملکتش بکوشد.

پروفسور حسابی

عكس

بهرام رادان: وقتی در سینما از چهره‌ام استفاده می‌کنند به این دلیل بهم برمی‌خورد که یا توانایی‌ها و قابلیت‌های احتمالی دیگرم را نمی‌بینند و نمی‌شناسند یا اصلاً برای‌شان مهم نیست. بیل‌برد یک عکس است، اما فیلم هزاران عکس است و اگر همه‌شان مثل عکس‌های بیل‌برد باشد مزخرف تمام‌عیار است.

[ماهنامه‌ی فیلم، مهر 1384، شماره‌ی 337]