در

دری که باز می‌شود را، می‌شود نبست؛
اما فقط می‌توان دری را بست که قبلا باز شده باشد.

Advertisements

جهان سوم

جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه‌اش خراب می‌شود، و هر کس که بخواهد خانه‌اش آباد باشد، باید در تخریب مملکتش بکوشد.

پروفسور حسابی

عكس

بهرام رادان: وقتی در سینما از چهره‌ام استفاده می‌کنند به این دلیل بهم برمی‌خورد که یا توانایی‌ها و قابلیت‌های احتمالی دیگرم را نمی‌بینند و نمی‌شناسند یا اصلاً برای‌شان مهم نیست. بیل‌برد یک عکس است، اما فیلم هزاران عکس است و اگر همه‌شان مثل عکس‌های بیل‌برد باشد مزخرف تمام‌عیار است.

[ماهنامه‌ی فیلم، مهر 1384، شماره‌ی 337]