شگفتی‌های نوع بشر

کیبوردتونو فارسی کنید و بنویسید: cold.

[لطفا این پدیده را با لغات دیگر ادامه داده و در زیر همین پست ما را در جریان کشف‌های خود قرار بدهید.]

Advertisements

شلوار

شلوارت را هیچ‌وقت کامل درنیاور.
کمااینکه هیچ‌وقت هم این کار را نمی‌کنی…

×××
راستی امروز بالاخره این دکترُ استیفاش دادن خدارُشکر.
ای‌ول! شیرینی خرمایی یادتون نره. خیلی دقّت کنین ها…