قانون مورفی

اونی که می‌خوای بشه، همیشه با اونی که نمی‌خوای، می‌شه.

وضع

وضع برای شما محافظه‌کارها عوض میشه.
یه روزی همه‌ی شما از بین می‌رید.

(ظهر یکی از چهارشنبه‌های خیلی‌وقت‌پیش‌ها، تکرار یک سریال خارجی قدیمی، شبکه 4)