سیب‌خواری

کسی که یک عدد سیب می‌خورد، نان پزشک را آجر می‌کند.
ضرب‌المثل بلژیکی