جنسِ جور

اگه دارویی داری بیار؛ فقط
یه قدی باشه که قد، قد بکشه
اون قَدَر باشه که جنس من و دل
تا ابد، تا بی‌نهایت جور بشه

پی‌نوشت: شعر را قبلاً گفته‌ام. ولی انگار وصفِ حالِ امروزم است… .