دلسوزی

مگذار کسی به غیر از خودتان برای عشق تان دلسوزی کند…
البته اساساً بهتر است بگذاری کار به آنجاها نکشد!

Advertisements

بهترین راه

بهترین راه برای دررفتن از چتِ تصویری: «وب‌کم ندارم.»
بهترین راه برای دررفتن از چتِ صوتی: «میکروفون ندارم.»
بهترین راه برای دررفتن از چتِ متنی: «کیبورد ندارم.»
بهترین راه برای دررفتن از چت: «مودم ندارم.»
بهترین راه برای دررفتن از ایجاد رابطه: «همسر دارم.»