بوش

راستی جورج بوش خیلی هم زشت نیست ها… تازه دقّت کردم.
دستِ کم از این عروسک‌هایی که براش درست می‌کنن، خوشگل‌تره!