خربزه در دهان

ببین که نارفیقِ ما
پاس به رقیب میدهد
خربزه در دهان مکُن!

Advertisements

بوش

راستی جورج بوش خیلی هم زشت نیست ها… تازه دقّت کردم.
دستِ کم از این عروسک‌هایی که براش درست می‌کنن، خوشگل‌تره!