سفید و سیاه

نویسندگان بزرگ دنیا را نه به صفحه‌هایی که سیاه کرده‌اند می‌شناسند، و نه به ریش‌هایی که سفید کرده‌اند؛ آن‌ها به کاغذهایی که مچاله کرده و به سطل زباله روانه کرده‌اند، مشهور هستند.

ایده ای

یه روز یه کسی یه گوشه‌ی دنیا یه جائی یه موقعی یه زمانی یه بار یه ایده ای یه جوری به مغزش خطور می‌کنه.

ولی حالا اون روز اون کس اون گوشه‌ی دنیا اون جا اون موقع اون زمان اون بار اون ایده اون جوری از مغزش عبور می‌کنه.

احتمال

همه راه‌های مختلف لاغرشدن و سوزاندن کالری و زیادنشدنِ دور کمر و اینا رو می‌نویسن؛ رژیم غذایی و ورزش و باشگاه و فلان. بابا شاید یکی بخواد چاق شه!