رسوای دوعالم کننده‌ام

اگر بخواهم چیزی یا کسی را برباددهنده‌ی خودم بدانم، که بی آنکه بر آن چیره شوم، طبل رسوایی ام را همه جا بزند، آن چیز یا کس «خواب» است؛ «خواب»!

Advertisements