منگنه

معلم ریاضی: [دربارهٔ تیزهوشان] اونجا بیشتر شما رو توی…
راوی: منگنه…
معلم ریاضی: پرانتز قرار می‌دن!