آغاز دوباره

در یک حرکت کاملن مهندسی‌شده اینجانب یک عدد راوی هستم که به محل جنایت خود باز می‌گرده! خیلی شیک و مجلسی اساسن. و تو را من چشم در راهم آی مخاطب دختردایی!

Advertisements

آینه

امروز صبح که از خواب پا شدم، رفتم جلوی آینه و به صورت خودم نگریستم. از دیروز تا امروز یک سال بزرگتر شده بودم!

این انتظار لعنتی

موقعی که منتظر یک تماس تلفنی مهم هستی یا دیدن یک فیلم مهم، این فرصت را داری تا عمیقاً به خواسته‌هایت فکر کنی و دو-سه تا از آن‌ها را در همین فاصله، عملی کنی. و جالب اینه که این فکرهایی که ناگهان روی سرت خراب می‌شوند و فریاد می‌زنند تا عملی‌شان کنی، دائماً پیچیده‌تر و بیشتر می‌شوند و تو این وسط شاید حتی مجبور شوی قیدِ چیزی که منتظرش بودی را بزنی و به عملی‌کردنِ همین ایده‌هایت برسی…