آغاز دوباره

در یک حرکت کاملن مهندسی‌شده اینجانب یک عدد راوی هستم که به محل جنایت خود باز می‌گرده! خیلی شیک و مجلسی اساسن. و تو را من چشم در راهم آی مخاطب دختردایی!

Advertisements

این انتظار لعنتی

موقعی که منتظر یک تماس تلفنی مهم هستی یا دیدن یک فیلم مهم، این فرصت را داری تا عمیقاً به خواسته‌هایت فکر کنی و دو-سه تا از آن‌ها را در همین فاصله، عملی کنی. و جالب اینه که این فکرهایی که ناگهان روی سرت خراب می‌شوند و فریاد می‌زنند تا عملی‌شان کنی، دائماً پیچیده‌تر و بیشتر می‌شوند و تو این وسط شاید حتی مجبور شوی قیدِ چیزی که منتظرش بودی را بزنی و به عملی‌کردنِ همین ایده‌هایت برسی…