برای

برای نوشتن داستان نیاز به شخصیت‌ه و برای گسترش داستان و ایجاد گره‌های بیشتر هم نیاز به شخصیت است. این وسط دو نفر شاخ غول را می‌شکنند؛ یکی نویسنده کم‌شخصیت‌ترین داستان و دیگری کارگردان همان فیلم.

انتخاب رشته

– هر رشته‌ای می‌خواد باشه، باشه؛ فقط توش «عربی» نداشته باشه…
– چه اظهارنظر جالبی! حالا می‌ریم به رشت. رضا از رشت. شما چه ملاک‌هایی برای انتخاب رشته‌تون دارین؟

ارزش جنگیدن

«پیش از این منابع خبری مختلف شانس پرسپولیس را نزدیک صفر تخمین می‌زدند. کاشانی: برای بازگشت شش امتیاز آماده باشید.»

این حادثه نشان داد که 0٪ هم ارزش جنگیدن را دارد… .