سرما

زمستان است. سرد است. درد است. درختان، روی زمین، زردند. کلاغان روی هوا برفی… هیچ نشانی نیست از مهر و صفا، گام بلند، طالع باز، در این فصل پُرحرفی! چیزی که درباره‌ی زمستان می‌توانم بگویم این است که: هوا سرد است و خانه‌ی ما نیز. و این سردی، نمی‌دانم چطور و چگونه و چرا، برعکس ظاهرش، گرمای بی‌نظیری را با خود میان روابط آدم‌ها تزریق می‌کند. بعداً بیشتر دراین باره می‌حرفیم!

Advertisements