قانون مورفی

اونی که می‌خوای بشه، همیشه با اونی که نمی‌خوای، می‌شه.

Advertisements

در

دری که باز می‌شود را، می‌شود نبست؛
اما فقط می‌توان دری را بست که قبلا باز شده باشد.