قانون مورفی

اونی که می‌خوای بشه، همیشه با اونی که نمی‌خوای، می‌شه.

Advertisements