آینده

دانشمندا می‌گن حدود ۵۰-۶۰ سال دیگه هر آدمی می‌تونه قیافه‌ی خودشو انتخاب کنه و به هر شکلی می‌خواد در بیاره.
می ترسم ۵۰-۶۰ سال دیگه همه شهرو گند بگیره، چون همه رفتن مدل و هنرپیشه شدن و هیچ‌کس رفتگر نیست.