نسبیت

کوچک بزرگتر است در آنِ واحد. به این می‌گویند قانون نسبیت.

چنین گفت اینیشتین
نوشته‌ی شهریار رفیع‌المُلکِ قاضی‌حاجاتِ همدانی

Advertisements