مر

ای لکه‌های ننگ!
مرغوب‌ترین نزد شما آنی است که به زور ِ هیچ شوینده یا سپیدکننده‌ای پاک نشود. که اگر شود، چه باک ازو بایست باشد؟ که مرعوب‌ترین است.

جنسِ جور

اگه دارویی داری بیار؛ فقط
یه قدی باشه که قد، قد بکشه
اون قَدَر باشه که جنس من و دل
تا ابد، تا بی‌نهایت جور بشه

پی‌نوشت: شعر را قبلاً گفته‌ام. ولی انگار وصفِ حالِ امروزم است… .

خودش

تابحال جون‌دادنِ کسی رو دیدی؟ ما تو این یکساله مرگ تدریجی یکنفر رو روز و شب می‌دیدم. براهمین کمتر گریه کردیم. بیچاره خودش هم راضی نبود به گریه‌مون…