به همین ساده‌ای

مامان! شغلِ شما چیه؟ مگه خانه‌دار نمی‌شه: House worker؟
هــــو هوهوهوهو هو وو
هــــو هوهوهوهو هو وو
هــــو هوهوهوهوهوهوهو هو
به همین سادگی
فیلمی از سیدرضا میرکریمی
فیلم تحسین‌شده‌ی سال

Advertisements

پوتین برای سربازان جدید

پوتین برای سربازان جدید
نان
نفت، یه پیت
اسلحه به تعداد کافی
اتاق بازجویی نم کشیده
دست‌بند 10 عدد
پول برق را باید بدهیم، پول آب را جدا
پول گاز را باید بدهیم
دوبله پارک نکنیم
و دیگر هیچ…

مربوط: امان از این برداشت‌های سطحی

برای مرگ

ای خبرنگار!

برای مرگ همکارانت پرونده درآور
تا برای مرگ خودت پرونده درآورند.
و در این راه از هیچ کسی غافل مشو.
حتی خبرنگاران کوچکی که فردای بزرگی دارند.